ფასები

ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარეპროფესორ გელა მუხაშავრიას გადაწყვეტილებითათეული წლების წინა პერიოდიდან დღემდე, სოციალურად დაუცველ პაციენტს, გასინჯვასა და/ან ქირურგიული მკურნალობისას კლინიკის ხარჯზე უკეთდება ფინანსური შეღავათი.
ქირურგიული სტაციონარული/ამბულატორიული და ე.წ. უსისხლო
მეთოდებით მკურნალობა
ქირურგიული ჩარევის ღირებულების შესახებ მოგაწვდით ზოგად ინფორმაციას, რადგან 
დიაგნოზის (არსებობს >25 სხვადასხვა პროქტოლოგიური პათოლოგია)დაავადების  სტადიის, კლინიკური ფორმის, პაციენტის ზოგადი მდგომარეობის, გაუტკივარების  და ა.შ. 
გათვალისწინებით ფასი სხვადასხვაა - 1985-დან  3 185 ლარამდე, სწორ ნაწლავსა და საშოზე ერთდროული ჩარევისას  - 3 385-დან 4 300 ლარამდე. 

სხვა კლინიკებში გაკეთებული ოპერაციის შემდგომი რეციდივების, გართულებების და/ან დაავადების შორსწასული ფორმების (რომელთა რეციდივის გარეშე მკურნალობა მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებშიც შეუძლებელიაჩვენი კლინიკა კი, - მთელი ცხოვრების მანძილზე რეციდივის აღმკვეთ საკუთარ ქირურგიულ მეთოდებს იყენებს) და/ან სამი და მეტი პათოლოგიის 
 ქირურგიული ჩარევის ღირებულებაა 2 985-დან 3 685 ლარამდე.
ქირურგიული მკურნალობის  ღირებულება მოიცავს პაციენტთან  ურთიერთობის ყველა ეტაპს

(ოპერაციამდელი ლაბორატორიული გამოკვლევები, ქირურგიული ჩარევა, ანესთეზია, ოპ/შ შეხვევები პლუს კონტროლი ჭრილობის (კანის ნაწილი) სრულ შეხორცებამდე (საშ. 2.5 თვე).
შენიშვნა: დაავადების უკიდურესად რთული ფორმების  რეციდივის გამომრიცხავი ოპერაციების (რაც მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებშიც ვერ კეთდებადა შემდეგ 2.5-3 თვის განმავლობაში ამბულატორიულ რეჟიმში პაციენტზე მეთვალყურეობის  ღირებულება რეალურად უფრო დიდ ხარჯებს უკავშირდება, მაგრამ  ჩვენი კლინიკა ითვალისწინებს ქვეყნის სოციალურ -ეკონომიკური განვითარების ამჟამინდელ დონეს.

ჰემოროის  ე.წ. უსისხლო მეთოდებით მკურნალობის (სამივე კვანძის ლიგაცია და/ან ინფრაწითელი ფოტოკოაგულაცია) ღირებულება მერყეობს 985-დან 1985 ლარამდე.

„ცენტრი“ 2016  წლიდან, საკუთარი გადაწყვეტილებით, აღარ მონაწილეობს ჯანდაცვის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში (პროგრამის ადმინისტრირებისას ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტის არაგამართული მუშაობის გამო!!) და პაციენტებს თვითდაფინანსების და/ან მერიის, კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ გაცემული საგარანტიო წერილებით ღებულობს (შემთხვევათა აბსოლუტურ უმრავლესობაში თანხის წინასწარი შემოტანით, რადგან პრაქტიკულად არც ერთი სტრუქტურა /თბილისის მერიის გარდა/ მათსავე მიერ განსაზღვრულ ვადაში არ ფარავს მკურნალობის ღირებულებას).
შენიშვნა: უცხოეთის მოქალაქეებისთვის გასინჯვის/ ქირურგიული მკურნალობის ღირებულება არის 40%-ით მეტი.

კონსულტაცია/გასინჯვა/ენდოსკოპიური კვლევა
კონსულტაციის/გასინჯვის  ღირებულება სხვადასხვაა
 (ექიმისგამოკვლევის სახის მიხედვით) და მერყეობს 65-დან 120 ლარამდე; კოლონოსკოპიის ღირებულებაა - 300 ლარი.
(შენიშვნა: გასინჯვისას რთულ და/ან რაიმე მაკორეგირებელი მანიპულაციის აუცილებლობის შემთხვევაში კონსულტაცია/გასინჯვის,  ან კოლონოსკოპიის ღირებულება არის >ზემოაღნიშნულ ღირებულებაზე);
ენდოსკოპიური პოლიპექტომიის ღირებულება, ჩარევის სირთულიდან გამომდინარე, მერყეობს 685-დან 1685 ლარამდე